Welkom bij Los Niños de Dios

Stichting Los Niños de Dios is opgericht om het werk van Alex en Joke Weerheim te ondersteunen. Sinds 2009 wonen en werken zij in Santiago, de hoofdstad van Chili. In de wijk waar Alex en Joke wonen is veel aan drugs en alcohol gerelateerde criminaliteit. Er zijn veel eenoudergezinnen en door het ontbreken van een ‘thuis’ zijn kinderen vaak tot laat in de nacht op straat te vinden. Er zijn veel tienerzwangerschappen, er is vrouwenmishandeling en op vrijwel iedere hoek is drugs te koop. De familie Weerheim heeft bewust gekozen om in deze wijk te gaan wonen, tussen de mensen die worstelen om in het dagelijks bestaan het hoofd boven water te houden.

Na jaren op straat te hebben gewerkt hebben Alex en Joke sinds 2014 de beschikking over een gebouw. Van daaruit bieden ze dagopvang aan aan kinderen in de leeftijd van 2 tot 14 jaar. In kleine groepen wordt preventief onderwijs gegeven over drugs en alcohol.

Ook geven ze therapie aan degenen die slachtoffer zijn van seksueel misbruik. Ook andere zaken, zoals huiselijk geweld komen aan de orde. De kinderen kunnen knutselen, sporten of gewoon lekker spelen.

Gedoneerde kleding wordt gesorteerd en uitgedeeld en soms worden de kinderen ook gewassen of behandeld tegen luizen. Daarnaast is er voor hen de mogelijkheid om Engelse les te volgen of te werken in de gemeenschappelijke tuin. Ook wordt er hulp geboden aan ouders of verzorgers in geval van verslaving, deze therapie wordt gegeven door een bij ons werkzame therapeute.