Mei 2017

Zoals we in een eerder nieuwsbrief hebben verteld is Joke gevraagd om pleeggezinnen te zoeken. Hiervoor heeft ze een aantal kerken benaderd. Op korte termijn zal een eerste gesprek plaatsvinden met een kerk die geïnteresseerd is. Ze heeft de mogelijkheid om samen met een medewerker van de kinderbescherming het programma te presenteren. Ook werkt ze aan een voorstel richting kerken om regelmatig een collecte te bestemmen voor gezinnen die kinderen willen opnemen. In Chili wordt er geen onkostenvergoeding betaald aan pleegouders wat voor velen een obstakel is om er aan te beginnen.