Mei 2017

Ministry

Binnen het werk met de kinderen zijn veel positieve ontwikkelingen. Een van hen, Manuel is inmiddels 11 jaar. Zijn vader zit weer in de gevangenis en zijn moeder is helaas weer volledig terug gekeerd naar haar verslaving. Zijn tweejarig zusje wordt door ons in bad gedaan zodat ze in ieder geval af en toe wordt gewassen. Ondanks deze omstandigheden is Manuel vast besloten om niet te worden zoals zijn ouders. Hij wil ingenieur in de mijnbouw worden. Hij gaat iedere dag op eigen initiatief naar school en haalt goede cijfers. Zijn gedrag is enorm veranderd en hij bespreekt regelmatig de moeilijke dingen die hij meemaakt met iemand van ons team.

Veel van de kinderen die naar ons programma komen, zijn geïnteresseerd in God. Drie keer per week is er een soort van kleine groep waarin een bepaald onderwerp wordt besproken en met de kinderen wordt gebeden. Twee maanden geleden kwam het onderwerp op seks en alles wat daarmee te maken heeft. We geven ook voorlichting omdat daar thuis niks aan wordt gedaan. Het gesprek kreeg een andere wending en het bleek dat oudere jongens uit de groep (10 tot 13 jaar) misbruik maken van de kleintjes uit de groep. Dit gebeurt niet bij ons maar als ze ’s avonds tot laat buiten op straat zijn. Wij zijn hier uiteraard erg van geschrokken en hebben overleg gepleegd zowel met mensen uit ons TFT alsook hier met de kinderbescherming. Met hen zijn we tot het besluit gekomen dat we aangifte doen bij de politie als we constateren dat er volwassenen bij betrokken zijn.