Mei 2017 

Joke heeft veel contacten en is er via via achter gekomen dat in ieder geval een van de kinderen zo goed als zeker slachtoffer is van kinderprostitutie. Om de jongen uit deze situatie te halen is er contact opgenomen met een kindertehuis dat gespecialiseerd is in dit soort gevallen. Nu is het nog wachten op toestemming van de rechter. Dat is voor ons behoorlijk frustrerend omdat we vrijwel dagelijks zien dat het niet goed met hem gaat en wij hem graag in een veilige omgeving willen hebben. Met alle andere jongens hebben we een gesprek gehad en hier is positief op gereageerd. De oudste is een poos weggebleven maar inmiddels weer teruggekeerd. Volgens de meisjes gebeurt het nu niet meer. We doen nog wel onderzoek of er meer kinderen bij het prostitutie netwerk betrokken zijn.

In februari zijn we benaderd door stichting Humikla. Het is een Nederlandse stichting opgericht door een Nederlands/Chileens echtpaar. Na een eerste kennismaking zetten zij zich nu in voor het werk hier in Chili. In juni wordt er een eerste benefiet activiteit gehouden. Daarnaast zijn we met nog twee andere organisaties bezig met het organiseren van een grootschalig evenement dat zal plaatsvinden in de eerste week van oktober. Het doel van dit evenement is mensen uit de hogere sociale kringen informeren over wat er allemaal speelt, omdat zij daar niet van willen weten of simpelweg ontkennen dat dit probleem bestaat. Daarnaast willen we er fondsen mee werven.

Ook vanuit het ministerie van justitie is ons hulp aangeboden. Een directe medewerker zal over drie weken zitting nemen in ons kantoor om vandaar uit te gaan werken aan o.a. het probleem wat we hebben met de grond waarop ons gebouw staat. Ook gaat hij ons werk presenteren bij brandweer, politie en gemeentehuis. Hij was erg enthousiast en onder de indruk van wat we doen en hebben bereikt in de achterliggende jaren. We hebben nog steeds geen medewerking vanuit het gemeentehuis (we worden gewoon met een kluitje in het riet gestuurd) maar hij verzekerde ons dat ze verplicht zijn om ons te helpen.