Missie

Stichting Los Niños de Dios is opgericht om het werk van Alex en Joke Weerheim te ondersteunen. Zij werken als vrijwilligers in Santiago de hoofdstad van Chili met (straat) kinderen, drugsverslaafden, alcoholisten en mensen in nood.

Het doel van de stichting is volgens de oprichtingsakte het op praktische wijze doorgeven van Gods liefde in Latijns Amerika door middel van medische, emotionele, geestelijke en lichamelijke hulp aan kinderen en volwassenen in nood en door ondersteuning van hun families.

De doelstelling is met opzet breed genomen om de ruimte te hebben het werk van de familie Weerheim uit te breiden in Chili en eventuele andere landen in Latijns-Amerika.

In de praktijk wordt dit doel nagestreefd door de plaatselijke projecten van de familie Weerheim in Chili financieel te ondersteunen. Hierbij worden de kosten per project door de familie achteraf per maand of kwartaal gedeclareerd.

Giften die voor een bepaald doel/project worden gegeven, worden hiervoor gereserveerd en volledig beschikbaar gesteld aan het betreffende doel/project. Van de ondersteunde projecten wordt er jaarlijks een financiële verantwoording gedaan en een projectverslag gemaakt welke worden opgenomen in het jaarverslag van de stichting.