nieuwsbrief december 2012

Lieve familie en vrienden,

 

Hier alweer de laatste nieuwsbrief van dit jaar. We mogen terug kijken op een gezegend jaar, zowel in ons gezin als in de bediening die we hier hebben.

Jeffrey is  geslaagd voor de middelbare school, Dorisa  en Sergio hopen over een paar weken het schooljaar met positieve resultaten  af te sluiten. Afgelopen zondag is Camila de vriendin van Jeffrey gedoopt. Hiervoor huren de gezamenlijke kerken een soort conferentie centrum met een zwembad. We mogen terugkijken op een bijzondere, gezegende dag.

 

Trouwerij

Op 5 oktober jl. zijn Suzie en Paulo voor de burgerlijke stand getrouwd.  Op 20 oktober vond de kerkelijke bevestiging plaats. Suzie is tot die datum thuis blijven wonen. De moeder en zus van Alex en de ouders van Joke waren voor de bruiloft  overgekomen. Het was een feestelijke dag. Ze wonen nu tijdelijk in het huis van de ouders van Paulo omdat de huurders

 

December 2012

van hun toekomstige woning nog niet vertrokken zijn. En het was fijn dat  we 8 weken lang konden genieten van het bezoek van Joke haar ouders.

 

Medewerkers

Sinds een kleine twee jaar zijn we aan het bidden voor versterking van ons team. We hebben dringend meer medewerkers nodig. Een maand geleden stond er een jong echtpaar voor de deur en zij vertelden ons dat God hun op het hart had gelegd om met ons te gaan samenwerken. Ze zijn, net als wij, ook onderdeel van Jeugd met een Opdracht en hebben veel ervaring in het werken met kinderen. Ze komen  iedere maandag avond.

 

 

 

Door middel van sketches en interactieve spelletjes leren we de kinderen normen en waarden aan. Voor ieder kind is er een broodje en drinken. Er komen  per keer ongeveer 50. Het is heel mooi om de kinderen te horen vertellen dat ze nu weten hoe ze moeten bidden! Ook merken we dat ze minder grove taal gebruiken en dat er meer en beter wordt samen gewerkt als hen gevraagd wordt dat te doen.

 

Begeleiding drugsverslaafden

In de vorige nieuwsbrief hebben we jullie verteld over een drugsverslaafd stel waarvan de kinderen bij ons komen. Na een periode van zeer intensieve begeleiding hebben we  het besluit moeten nemen er mee te stoppen. Ze doen geen enkele moeite om zich aan afspraken te houden. Hun oudste, 14 jarige dochter, is drugsdealer. We hebben indringende gesprekken gehad over hun verantwoordelijkheden als ouders maar helaas schijnt het niet door te dringen. We zijn ons nu aan het beraden op vervolgstappen omdat de veiligheid van hun kinderen in het geding is.

Er is ook goed nieuws!  In april zagen wij ons genoodzaakt om aangifte te doen van een ernstig geval van kindermishandeling. Na een half jaar van onderzoeken was afgelopen 6 december de laatste zitting. Na het voorlezen van allerlei getuigenverklaringen bleken alle aanklachten gegrond te zijn. Omdat de ouders de afgelopen maand intensief hebben gewerkt aan verandering van de situatie, blijven de kinderen thuis wonen. Ze zullen 9 maanden onder streng toezicht staan van de kinderbescherming. Als de ouders zich niet houden aan de gemaakte afspraken worden de kinderen alsnog bij hen weg gehaald.

De kinderen mogen van de ouders niet naar de wekelijkse activiteiten komen. Op advies van het hoofd van de kinderbescherming zullen wij contact opnemen met de plaatselijke afdeling hier in Cerrillos. De ouders zullen dan verplicht worden om de kinderen te laten gaan.

We zijn heel dankbaar voor deze uitslag!

 

 

 

Brian

Ongeveer 4 maanden geleden zijn we in aanraking gekomen met Brian. Hij is 18 jaar, heeft waarschijnlijk een autistische stoornis  en woont op straat. Toen hij ongeveer 7 was heeft de moeder het gezin in de steek gelaten. Zijn vader zit in de gevangenis. Brian komt bijna iedere dag bij ons aan de deur. We geven hem warm eten en wassen van tijd tot tijd zijn kleren. Hij mag ook komen douchen, maar heeft daar nog geen gebruik van gemaakt.

Hij is drugsverslaafd. Doordat we een samenwerkingsverband hebben met de afdeling drugspreventie, kunnen wij hem doorverwijzen naar een afkick kliniek. Hij denkt daar nu over na en natuurlijk hopen we dat hij er gebruik van gaat maken.

 

 

Cristian

In mei hebben wij ervoor gezorgd dat de zoon van onze buren opgenomen werd in een afkick kliniek. Hij is 38, getrouwd en heeft een zoon van 11. Na 5 maanden mocht hij volledig hersteld naar huis. Hij vertelde ons dat hij een persoonlijke ontmoeting met God heeft gehad en dat heeft zijn leven volledig veranderd. Hij werkt nu met ons samen en is tot grote zegen!

Zo heeft hij ervoor gezorgd dat we contact kregen met allerlei afdelingen op het gemeente huis. Een van de voordelen is dat we nog voor de kerstdagen een juridisch nummer zullen hebben. Hiermee krijgen we toegang tot allerlei vormen van hulp van de (plaatselijke) overheid.

 

Anthony

Met Anthony (heeft 3 maanden bij ons gewoond) gaat het nog steeds heel goed. Hij is aan het werk  als hulp van een loodgieter. Hij hoopt in maart te worden toegelaten in militaire dienst. Tijdens zijn dienstperiode zal hij de gelegenheid hebben om de middelbare school af te maken.

Dank

Wij danken u hartelijk voor alle post en mail die Suzie en Paulo mochten ontvangen ter gelegenheid van hun huwelijk. Ook de cadeaus worden erg op prijs gesteld!

We zijn dankbaar voor elke vorm van medeleven die we in het afgelopen jaar van jullie mochten ontvangen. Het doet ons goed om te merken dat onze missie hier door velen wordt gedragen!

We wensen u goede, gezegende kerstdagen toe en een voorspoedig 2013.

Hartelijke groeten,

Alex en Joke Weerheim, Suzie, Jeffrey, Dorisa en Sergio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Powered by WordPress | Designed by: buy backlinks | Thanks to seo, seo services and Insanity Workout