nieuwsbrief juni/juli 2013

Lieve familie en vrienden,
Via deze nieuwsbrief willen we u graag informeren over de situatie hier in Chili, waar we inmiddels al weer bijna vier jaar ons werk mogen doen ten dienste van onze naaste uit naam van onze Hemelse Vader.

Juan Luis
Juan Luis is een man van 41 jaar die we sinds december vorig jaar helpen. Hij heeft een zeer gecompliceerd verleden en dat bracht hem in een twintig jaren durende alcohol- en drugsverslaving. Sinds februari draait hij mee in een ambulant afkickprogramma van de overheid. Dit betekent dat hij overdag werkt en s avonds vijf dagen per week hierin meedraait. Wij begeleiden hem intensief in het proces, en mogen zien dat sinds hij de Here Jezus heeft aangenomen als zijn Heer en Heiland, langzaamaan vorderingen maakt. Na een aantal terugvallen, waarbij de laatste gepaard ging met een pre-infarct vanwege een overdosis cocaine, heeft hij ook alle banden met het verleden en duistere machten verbroken. Door zijn Mapuche achtergrond (originele bewoners van Chili) heeft hij deelgenomen aan allerlei occulte rituelen en dit had invloed op zijn leven van alledag en zeker op zijn geloofsleven. Langzaamaan zien we dat God zijn leven hersteld en hij groeit in zijn relatie met Hem.

Centrum voor Preventie
Op 16 mei hebben we hier een juridisch nummer aangevraagd. Dit kostte vooraf wel enige moeite omdat we hiervoor minimaal 15 betrouwbare personen bij elkaar moesten zien te krijgen. We hebben het ingeschreven in het burgerlijk register als Centrum voor Preventie
Nueva Esperanza (Nieuwe Hoop), de naam waaronder we hier al een poosje werken.
Foto oprichting centrum voor preventie Nueva Esperanza bij ons thuis (voltallige directie van het centrum)
Alle werkzaamheden die we met kinderen, volwassenen en families doen vallen hieronder. De naam Nueva Esperanza is gekozen omdat we met ons werk nieuwe hoop willen brengen onder de mensen die dit zijn kwijtgeraakt, hoop voor het heden maar vooral voor de toekomst die in Jezus Christus betekenis krijgt. Voordeel van dit alles is dat we nu bij de gemeente Cerrillos allerlei projecten in kunnen leveren. Die worden dan door hen beoordeeld en als het wordt toegewezen wordt het gedeeltelijk of geheel door de gemeente gefinancierd. Ook bestaat er een mogelijkheid dat we een gebouw kunnen krijgen of huren van waaruit we in de wijk kunnen werken als een soort wijkcentrum. Voordeel hiervan is dat we gestructureerde hulp kunnen bieden aan elke probleemgroep apart en tevens op vastere tijden. Op dit moment zijn we bezig met het afronden van alle administratieve handelingen die bovenstaande met zich meebrengt.
Ons Gezin
In ons gezin staan grote veranderingen op stapel. Zoals jullie wel gehoord hebben is Dorisa zwanger van haar vriend Bastian en wordt de baby eind juli verwacht. Dit brengt allerlei drukte in huis met zich mee, zoals aankleden van een babykamer, verven en gordijnen naaien. Wel een hele belevenis om voor de eerste keer opa en oma te worden, helemaal als het ook nog bij je in huis komt wonen! We zien er erg naar uit en hopen dat alles goed mag gaan. Met Dorisa gaat verder alles goed. Ze gaat nog steeds naar school en hoopt samen met Sergio 3 juli aan de wintervakantie te beginnen.
Babykleertjes hangen te drogen in onze woonkamer

Sergio moet er op school wat harder tegenaan. Hij kan het allemaal prima maar is wat makkelijk ingesteld wat leren betreft en heeft ook problemen met concentratie, wat zijn cijfers niet ten goede komt. Hij zal eraan moeten trekken om de boel weer wat op te halen zodat hij eind van het jaar wel over kan gaan naar de tweede klas. Jeffrey heeft het erg goed naar z´n zin op het Instituto Profesional Esucomex (soort hogeschool) in de studie Buitenlandse Handel. Hij is erg gemotiveerd en haalt dan ook goede cijfers. Camila zijn vriendin studeert aan hetzelfde instituut voor accountant. Suzie en Paulo verwachten in november hun eerste kindje. Tot op heden gaat alles goed. Suzie studeert nog steeds op het Chileens Bijbel Instituut en Paulo heeft inmiddels een vaste baan als chef van een electronicawinkel. Ze hopen een klein huisje te kunnen bouwen bij het huis van zijn moeder, waarbij ze momenteel in huis wonen, om zo wat meer privacy te krijgen.
Persoonlijk
De afgelopen jaren hier in Chili zijn voor ons tropenjaren geweest die enorm veel energie hebben gekost. Het steeds weer horen van de meest trieste en dramatische verhalen en het verlenen van hulp die daarbij past, is ons niet in de koude kleren gaan zitten. We weten dat we hier in de frontlinies van de geestelijke strijd staan en dat satan er alles aan doet om ons hier weg te krijgen, wat we o.a. merken aan de aanvallen die ons persoonlijk, maar ook ons huwelijk en ons gezin te verwerken krijgen. Daarom hebben we, in overleg met ons Thuisfront Team en de zendingscommissie van onze thuisgemeente de Bethel, besloten om ons de komende periode te gaan richten op een stuk rust, geestelijke opbouw en toerusting van onszelf, ons huwelijk en ons gezin. Een aantal van onze bezigheden hier staan daarom op een laag pitje om op deze manier weer nieuwe energie en input te krijgen, zodat we hierna de taak die God ons hier gegeven heeft weer kunnen oppakken; ons opnieuw te laten vullen door Zijn Geest zodat we straks ook zelf weer hebben om te kunnen geven. We willen u dan ook dringend vragen om voor ons te blijven bidden, want we weten dat we dat in de komende periode bijzonder nodig hebben.
Rest ons nog u te danken voor de vele steun die we in de afgelopen periode weer mochten ontvangen in de vorm van gebed, financiële steun, (verjaardags-) kaarten, mails, skypegesprekken etc. Het is voor ons een enorme bemoediging om te weten dat er zoveel trouwe mensen achter ons staan! We wensen jullie allen een fijne vakantie periode toe en tevens Gods bescherming en rijke zegen!
Alex en Joke Weerheim

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Powered by WordPress | Designed by: buy backlinks | Thanks to seo, seo services and Insanity Workout